Skola

SKOLA

ETT BOKFÖRLAG FÖR ER SOM ARBETAR I SKOLAN

Alla våra böcker är kopplade till skolans läraplan. 


Lärarhandledningarna till Bortrövadsserien är kopplade till kursplanerna i samhällskunskap och svenska, men ni kommer även hitta uppgifter som knyter an till andra ämnen, till exempel matematik och bild. Målgruppen är elever i åk 1–3 och 4–6. Frågorna presenteras kapitelvis och under varje kapitel finns 3 frågor som är kopplat till just det kapitlet. Frågorna kan göras på egen hand av eleverna eller tillsammans med lärare i helklass. I lärarhandledningen finns även fördjupad information om några av de väsen som dyker upp i böckerna. 


ETT FÖRLAG OCH DESIGNSTUDIO SOM SKAPAR FANTASTISKA UPPLEVELSER.